Struktura a výsledky ústředního kola

Výsledky ústředního kola (výsledkové listiny)

Hodnotící tabulky, jež obsahují podrobné hodnocení každého účastníka, byly rozeslány e-mailem.

Anglický jazyk – výsledkové listiny
Německý jazyk – výsledkové listiny
Francouzský jazyk – výsledkové listiny
Španělský jazyk – výsledkové listiny
Ruský jazyk – výsledkové listiny

Struktura ústředního kola

Ústřední (finální) kolo jazykových soutěží má napříč všemi cizími jazyky (AJ, NJ, ŠJ, FrJ, RJ) čistě konverzační podobu rozpravy a následující strukturu. Časová dotace na jednoho účastníka ústředního kola je cca 15 minut.

První účastník půjde „na řadu“ cca v 9,00-9,30, poslední cca ve 14,30-15,00. Jednotliví účastníci budou zváni na konkrétní časy. Informační mail s pozvánkou obdrží účastníci nejpozději 14 dní před konáním finálního kola. Vyhlášení výsledků a předání certifikátů a odměn je plánováno na cca 17,00. Předpokládané trvání ceremoniálu je cca 120 minut. Vyhlášení výsledků se může účastnit i doprovod.

Struktura ústředních kol (pro jednotlivé cizí jazyky se může drobně lišit)

  • představení se
  • interaktivní rozhovor (simulace situace, vyjádření osobního postoje, zamyšlení se apod.); možná opora v podobě obrázku, výroku, citátu, promptu apod.
  • monolog (úvaha, popis, zamyšlení se); možná opora v podobě obrázku, výroku, citátu, promptu apod.
  • reakce; stručné prověření schopnosti reakce na nečekanou otázku (i mimo téma)
  • diverzifikační „volná disciplína“; má za úkol rozlišit a stanovit pořadí při obdobném celkovém výsledku uchazečů  (např. spelling, práce se slovní zásobou, synonyma, antonyma apod.)

V celkovém výsledku ústředního kola budou zohledněna následující kritéria:

  • splnění úkolu (dodržení tématu a obsahová správnost, rozsah)
  • plynulost projevu (koheze a koherence, výslovnost)
  • užití lexikálních prostředků (rozsah, vhodnost a správnost užití)
  • užití gramatických prostředků (rozsah, správnost užití)

Výsledky zde budou doplněny po realizaci ústředních kol 2024.