Španělský jazyk

KATEGORIE ZŠ/VG I. – je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole 

KATEGORIE ZŠ/VG II. – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole 

KATEGORIE SŠ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SŠ+ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném jazyce + žáci z kategorie SŠ:

  • kteří pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilými mluvčími);
  • jejichž rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s potomkem místo svého rodného jazyka
  • kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě

Probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Organizační řád a propozice ke stažení